ပထမအမည် မဖြစ်မနေ
နေထိုင်ခွင့် မဖြစ်မနေ
စာလိပ်စာ(အတည်ပြုပါ) မဖြစ်မနေ
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

ရှိမိဖုဆေးရုံအုပ်စု ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

ဤရှိမိဇုဆေးရုံအုပ်စုတွင် ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို အထူးလေးစားပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်စောင့်ထိန်းမှုများကိုလည်း အရေးကြီးသည့်တာဝန်အဖြစ်မှတ်ယူထားပါသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ဥပဒေကို လိုက်နာခြင်းအတူ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုင်တွယ်မှုကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်၍ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ပေးအပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍

ကာစတန်မာထံမှ ရယူထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား အခြေခံအားဖြင့် ရှိမိဇုဆေးရုံအုပ်စုမှဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ထို့နောက် လိုအပ်သောသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပေးအပ်ခြင်း၊ တင်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အသုံးပြုပါမည်။ ထိုအတိုင်းအတာကိုကျော်လွန်၍အသုံးပြုခြင်းနှင့် တတိယလူသို့ပေးခြင်းအား အောက်ပါအခြေအနေများမှလွဲ၍မပြုလုပ်ပါ။

  • လူတစ်ဦး၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုခွဲခြားခြင်းမလုပ်နိုင်သည့်အခြေအနေသို့ ဆောင်ရွက်ထားပြီးမှ အသုံးပြုသောအချိန်
  • ဥပဒေအရအသက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်စသည်ကို ဦးစားပေးကာကွယ်ရန်လိုအပ်ချိန်
  • ကိုယ်ရေးအချက်အလက်စိတ်ချစေရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်စိတ်ချစေရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍

ကာစတန်မာ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို အမှန်ကန်ဆုံး အတိကျဆုံးထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်ကြိုးစားပါမည်။ ထို့နောက်၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အတုလုပ်ခြင်း၊ ပေါက်ကြားခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းစသည်တို့အတွက် သင့်လျော်သောအချက်အလက်လုံခြုံရေးစီမံမှုများကို လုပ်ဆောင်ပြီး၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက် ကြိုးစားပါမည်။

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းစသည်နှင့်ပတ်သက်၍

ကာစတန်မာမှ ၎င်း၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ထုတ်ဖော်မှုရန်တောင်းဆိုသည့်အချိန်တွင် နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ အကြောင်းအရာများကို အတည်ပြုပြီး ရှိမိဇုဆေးရုံအုပ်စု၏ ထုတ်ဖော်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါမည်။ ထို့နောက် ပြင်ဆင်ရန်နှင့် အသုံးပြုမှုရပ်ဆိုင်းထားရန်တောင်းဆိုလာသည့်အချိန်တွင်လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်၍ သင့်တော်သောတုံ့ပြန်မှုကိုလုပ်ဆောင်ပါမည်။